زندگی جز تاریکی نیست مگر شوری در کار باشد، و شورها همگی کورند مگر آنکه دانشی در میان باشد و همه کارها تهی و بیهوده‌اند مگر عشقی در میان باشد؛ و آنگاه که شما با عشق کار می‌کنید خود را به خود و به یکدیگر و به خدا پیوند می‌دهید.
(کتاب پیامبر
جبران خلیل جبران )

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 دی 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: یادداشت،     | نظرات()