در قفس باز مانده بود. پرنده وسوسه پرواز در آسمان نیلگون شد.اما وقتی پر گشود، سقوط

کرد. آنقدر در قفس مانده بود که پرواز را از خاطر برده بود...

نوشته شده در تاریخ شنبه 19 دی 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: یادداشت،     | نظرات()