اکثر خانواده ها بدون اطلاع از جنبه های روانشاسی و فقط بر اساس تفکرات خود و رفتارهایی که از والدینشان آموخته اند به تربیت فرزندان خود مبادرت می ورزند .

متاسفانه بسیاری از والدین در آینده و هنگام بزرگ شدن فرزندشان می گویند ما غذا ی خوب لباس مناسب مدرسه خوب و همه چیز برای فرزندمان آماده کردیم ولی نمی دانیم چرا اینگونه شد .

در زیر به بررسی انواع رفتارهای والدین و تاثیر آن بر روان فرزندان  در آینده ذکر شده است :

رفتار

نتیجه

اگر كودك همواره مورد انتقاد قرار گیرد

محكوم كردن را یاد می گیرد

اگر كودك با پرخاشگری زندگی كند

جنگ و دعوا را یاد می گیرد

اگر كودك با ترس زندگی كند

نگران بار می آید

اگر كودك با دلسوزی و ترحم  زندگی كند

یاد می گیرد برای خودش احساس تأسف  كند

اگر كودك با استحضاء زندگی كند

خجالتی بارمی آید

اگر كودك با خجالت زندگی كند

احساس گناه می كند

اگر كودك با تشویق و دلگرمی زندگی كند

مطمئن و متكی به خود بار می آید

اگر كودك در محیطی كه صبر و تحمل در آن است زندگی كند

یاد می گیرد صبور و شكیبا باشد

اگر كودك با تمجید دیگران زندگی كند

یاد می گیرد قدر دان باشد

اگر كودك با تأیید دیگران زندگی كند

یاد می گیرد خودش را دوست بدارد

اگر كودك  با شناخت و آگاهی زندگی كند

یاد می گیرد هدف دار زندگی كند

اگر كودك  با مشاركت زندگی كند

بخشندگی و سخاوت را یاد  می گیرد

اگر كودك با شرافت و انصاف زندگی كند

یاد می گیرد به خود و اطرافیانش وفادار باشد

اگر كودك با رفاقت زندگی كند

یاد می گیرد دنیا محل زیبایی برای زندگی است

اگر كودك  با آرامش و صفازندگی كند

در آینده از سلامت روان بر خوردار است

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 آذر 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: اجتماعی،     | نظرات()