نوشته بود کمک خواستن بنده از بنده مثل کمک خواستن یک زندانی از زندانی دیگر است...هر دو دربندند و اسیر باید از خدا کمک خواست و بس.

که تنها آزاد عالمیان است و بس.

الهی فقط بامید تو

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: یادداشت،     | نظرات()