دوستی ایستادن زیر باران و خیس شدن نیست، رفاقت آنست که یکی برای دیگری چتری شود و دیگری هیچ وقت نفهمد که چرا خیس نشد...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: یادداشت،     | نظرات()