سه چیز در زندگی پایدار نیستند.

 

رویاها

  موفقیت ها

شانس

 

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند.

 

زمان

کلمات

موقعیت

 

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند.

  الکل

غرور

عصبانیت

  سه چیز انسانها رو می سازند.

  کار سخت  

صدق و صفا  

تعهد  

 

سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند.  

عشق   

اعتماد به نفس  

دوستان

 

سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.  

آرامش

امید

صداقت

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 اسفند 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: روانشناسی ( انگیزه )،     | نظرات()