خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است . راحلبزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه  ، در  آنست که پیش از کسب آمادگی لازم  پشت میز مدیریت بنشیند . ارد بزرگ


آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید. بزرگمهر

دوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید . جبران خلیل جبران


آسایش در قالب یک خدمتکار پیش می آید و تبدیل به یک ارباب میشود . خلیل جبرانبخشندگی،انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است . مارک تواین


زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . اشو


پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگ


از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید . کنفسیوس

در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشیرو هوندا

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 اسفند 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: اجتماعی،     | نظرات()