رهنومد های مشخص بطلبید تا کامیاب گردید . اسکاول شین

اراده قویست که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازیم . دوفون


اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند . فو رابرتن


دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگ

آرزو ریشه حیات ماست . اگرچه ای ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایه زندگی است . نیچه


هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایلایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند . شوپنهاور


ستایش گران میهن ،  زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید. کارایل

سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر . گوته

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست . فرانسیس بیکن

شما نمیتوانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید . هنری فورد

دانایان با عمل زندگی میکنند،نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا

اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . ارد بزرگ

تاریخ سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است . کارایل

ای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش , نگویم جوانی مکن , لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون است . قابوسنامه

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 اسفند 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: اجتماعی،     | نظرات()