نوروز      

روز نو

روزی برای زیستن

روزی برای عشق

روزی برای دانش و آبادی .

روزی برای انسان .

روزی برای آزادی

نوروزِ روزگار

سرشار باد از شادی .

دور ازهجوم و رخنهء ظلمت

دور از حضور بیدادی .

 نوروز دیگری ست جهان را

وین جاودان امید

پیوسته سربلند و روان باد : ـ

انسان ز بند و حلقهء بیداد رَسته باد ـ

باغ و بهار میهن و همسایه

شاد وشکوهمند و شکوفان

در دست ِ صلح و دوستی از هرسو .

گل دسته دسته باد .

دشمن شکسته باد

زنجیر خسته باد

یاران و رهسپاران را

زی سرزمین مهر

زی آستان آزادی .

زی نام سربلندی .

دیوارهای گول و سمج

محو و گسسته باد

ویران حصار ناحق باد.

گسترده باد آفاق

چشم ِ روان گشوده.

فضا پرفروغ باد .

جهل از جهان گریزان .

دلتنگ باد تاریکی .

قحطِ دروغ باد

شادی نشسته باد

گل دسته دسته باد

زنجیر خسته باد

دشمن شکسته باد

نوروز .

روز یاران

بیداران.

روز امیدواران

بر ما ، من وتو بر اوبر ایشان ـ

شاد و خجسته باد

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: متفرقه، شعر،     | نظرات()