تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد . کارایل


ستایش گران میهن ،  زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ


سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید. کارایل


سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر . گوته


دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست . فرانسیس بیکن


شما نمیتوانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید . هنری فورد


دانایان با عمل زندگی میکنند،نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا


اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . ارد بزرگ


تاریخ سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است . کارایل


ای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش , نگویم جوانی مکن , لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون

است . قابوسنامه

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 فروردین 1389    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: اجتماعی،     | نظرات()