دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزدنمیکنند . بنیامین فرانکلین


هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با

دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد . سعدی

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت . بزرگمهر

هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان توبرنده ایی ! . ارد بزرگ


عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می شود . کارلایل


خوشرفتار کسی است که بتواند با ادمهای بد رفتار سازش کند . فرانسو


درست حرف بزن و یا عاقلانه سکوت کن . ولز هربرت


با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهدبود . ارد بزرگ


دشمن کوچک وجود ندارد . بنیامین فرانکلین

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 اردیبهشت 1389    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: اجتماعی،     | نظرات()