نان

 

دموکراسی می گوید: رفیق، حرفت را خودت بزن،

نانت را من می خورم.

 

مارکسیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور،

حرفت را من می زنم.

 

فاشیسم می گوید: رفیق، نانت را من می خورم،

حرفت را هم من می زنم

و تو فقط برای من کف بزن ...

 

اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور،

حرفت را هم خودت بزن

و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی.

 

اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور به ما بده

و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم،

اما آن حرفی را که ما می گوییم بزن!

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 اردیبهشت 1389    | توسط: مریم حلم زاده    | طبقه بندی: اجتماعی،     | نظرات()